کنکور سراسری سال ۹۷ از صبح امروز با حضور داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی برگزار شد.

دفترچه سوالات گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

 یک میلیون و ۱۱ هزار و ۸۲۵ نفر برای شرکت در کنکور سراسری ثبت‌نام کردند که ۱۴۴ هزار و ۵۵۰ نفر داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی و ۲۰۵ هزار و ۲۶ نفر داوطلبان گروه انسانی بودند.