استفان دی‌میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه طی سخنرانی خود در نشست ویژه شورای امنیت تصریح کرد: امکان ندارد اجازه دهیم جنوب سوریه به غوطه شرقی دیگری تبدیل شود. تشدید تنش‌ها در جنوب سوریه منجر به بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: سازمان ملل مقدس‌ بودن جان غیرنظامیان را بالاتر از هر چیز دیگری می‌داند.

این مسئول سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرد: طرف‌های مربوطه را به استفاده از کانال‌های ارتباطی موجود برای توقف تنش‌ها و دور نگه داشتن غیرنظامیان از تاثیرات جنگ و کشتار ترغیب می‌کنم.

دی میستورا نسبت به تاثیر گذاری تشدید عملیات نظامی بر راه‌حل سیاسی ابراز نگرانی کرد.

وی همچنین اظهار کرد: پیشروی‌ درخصوص روند سیاسی و کمیته قانون اساسی وجود دارد، پس دولت سوریه اسامی نمایندگانش در کمیته قانون اساسی  را معرفی کرده و روسیه و ایران در این زمینه مشارکت داشتند.