در میان این لیست، اسامی خاصی به چشم میخورد که برای نمونه‌ میتوان به ۲ نماینده مجلس نیز اشاره کرد. گرچه این دو نماینده تهران سابقه فعالیت رسانه‌ای هم دارند اما با توجه به امکاناتی که مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد این سوال پیش می‌آید که آیا این مجوز را برای کسان دیگری گرفتند؟ یکی ازکاربران توئیتر به این مسئله اینطور واکنش نشان داده است:

 

نماینده‌های مجلس هم طرح ترافیک گرفتند + عکس