صدها نفر از شهروندان بحرینی چهارشنبه شب در حمایت از زندانیان سیاسی این کشور در تظاهرات «فریاد زندانیان» که در مناطق مخلتف این کشور برگزار شده است، شرکت کردند.

به گزارش شبکه خبری اللؤلؤة، این تظاهرات در مناطق المصلی، الدیه و المعاییر برگزار شده است و تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدند.

بحرین از فوریه سال ۲۰۱۱ که قیام سراسری در این کشور آغاز شد، صحنه برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه بوده است.

رژیم بحرین همزمان با سرکوب مخالفان، ده ها تظاهرات کننده را کشته و صدها تن دیگر را زندانی کرده است.