بیل شاین رئیس سابق شبکه خبری فاکس نیوز که به دلیل رسوایی آزار جنسی در این شبکه از سمت خود استعفا کرده بود، در حال رایزنی برای در اخیار گرفتن سمت مدیر ارتباطات کاخ سفید است.

سمت مدیر ارتباطات کاخ سفید از زمان کناره گیری «هوپ هیکس» در اواخر مارس ۲۰۱۸ خالی بوده است.

شاین در می ۲۰۱۷ پس از آنکه فاکس نیوز به دلیل وقوع آزارهای جنسی در آن هدف انتقادهای شدید قرار گرفت، کناره گیری کرد. وی با شون هنیتی مجری معروف فاکس نیوز و یکی از دوستان و مشاوران غیررسمی ترامپ ارتباط نزدیکی دارد.

اگر شاین این سمت را در کاخ سفید بپذیرد پنجمین مدیر ارتباطات کاخ سفید در دولت ترامپ محسوب می‌شود.