تیم فوتبال اکسین البرز یک بازیکن جدید دیگر به خدمت گرفت.

بر این اساس کیوان امرایی بازیکن دیگری است که به این تیم پیوست.