باشگاه نساجی مازندران همزمان با آماده سازی جهت حضوری پرقدرت و بی‌سابقه در لیگ برتر فوتبال ایران با تغییرات جدیدی روبرو شد و حسب توافق مابین فرهاد صنیعی‌فر مالک باشگاه نساجی با شرکت هواپیمایی وارش به نمایندگی آقای حدادیان، رئیس هیئت مدیره این شرکت، بخشی از سهم‌الشرکه باشگاه به این شرکت انتقال یافت.

همچنین در پایان این جلسه فرهاد صنیعی‌فر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حدادیان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی امیری به سمت مدیرعامل تعیین شدند.