بی بی سی گزارش داد، یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت ژاپن امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در این خصوص اعلام کرد: بررسی آثار تحریم  های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد ژاپن در جریان است و این کشور با آمریکا و سایر کشورها در این مورد رایزنی خواهد کرد.

سخنگوی دولت ژاپن ادامه داد: هدف از این رایزنی ها جلوگیری از بروز وضعیتی است که در آن شرکت های ژاپنی به خاطر ارتباط تجاری و مالی با ایران با اقدامات تنبیهی آمریکا مواجه شوند.

وی در ادامه گفت که در حال حاضر نیز گفتگوهایی میان آمریکا و ژاپن در جریان است؛ اما درباره موضوع این مذاکرات و پیشرفت آنها توضیح بیشتری نداد.

یوشیهیده سوگا در ادامه افزود که در مورد وضعیت موجود بین ایران و ژاپن هم تماس هایی برقرار است.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۸ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۸ اردیبهشت) به بهانه های واهی و به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.