آسوشیتد‌پرس گزارش داد، مقام‌های آلمانی امروز-چهارشنبه- ابراز امیدواری کردند سایر اعضای اتحادیه اروپا برای محدود کردن جابه‌جایی پناهجویان داخل این اتحادیه توافق کنند.

نشست اعضای اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه آغاز می‌شود.

در صورت تصویب قانون پیشنهادی که قرار است در نشست فردا بررسی شود،  اعضای این اتحادیه باید قوانین داخلی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که از حرکت پناهجویانی که در یک کشور درخواست پناهندگی ارائه کردند به کشور دیگر جلوگیری شود.