رئیس جمهور لحظاتی پیش دستور مهمی به وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی در جهت شفاف سازی داد.

به گزارش انتخاب، متن سخنان روحانی در زیر می آید:

روابط عمومی ها اگه حرفی ناروا زده شد باید سریع واکنش نشان دهید ... مردم باید بدانند ... مردم حقیقت را بدانند حمایت خواهند کرد

اگر فشار خارجی باشد حتما موفق می شویم اما اگر فشار خارجی و داخلی توام شود آن وقت خطر نیست .. فشار نیست .. ملکه ...

 ما امروز در صحنه مبارزه هستیم ...

 آقای وزیر صنعت باید به مردم بگوید چه اقلامی به وفور هست و قیمتش تغییر نمی کند و اگر تغییر می کند در حد سه چهار درصد ... اگر ارز نیاز دارد تامین می کنیم

وزارت صنعت در ثبت سفارش و بانک مرکزی در ارزی که می دهد باید به مردم اطلاع دهید. باید بگویید برای چه ارز ۴۲۰۰ تومانی داده اید ... مردم باید بدانند ...

 ما باید از مردم کمک بگیرند ... مردم می توانند نظارت کنند. مردم بدانند کی پول گرفته و برای چه گرفته ... قیمت جهانی آن را بگویید و با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت آن را برای مردم اعلام کنید

ازفضای مجازی استفاده کنید و به مردم همه را بگویید . باید در این ۵۱ روز از ابتدای سال به چه کسی ارز دادیم و برای چه جنسی ....

 مردم برای زندگی ، دارو ، غذا و مواد مصرفی نباید دغدغه داشته باشند ... این دغدغه را باید برطرف کنید ... وظیفه ماست ...