جو هیون وون دروازه‌بان کره‌جنوبی به عنوان بهترین بازیکن دیدار آلمان - کره معرفی شد.

کره در این بازی با دو گل ژرمن‌هارا مغلوب کرد و از جام جهانی حذف شد.