محمدرضا جوادی‌یگانه در نشست "پدیده رانت و تخلف در مدیریت‌شهری" با اشاره به مطالعات و برنامه‌هایی که این مرکز تاکنون انجام داده، گفت: گزارش پیمایش‌های موجود در راستای سه موضوع ۱- فساد ۲- احساس فساد ۳- تجربه فساد صورت گرفته است. در پیمایش ملی که از ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر در ۴۲۶ شهر پایش درباره موضوع "وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی" صورت گرفته همچنین نظرسنجی از ۵ هزار نفر درباره رشوه انجام شده است.

وی ادامه داد: از آنها پرسیده شد که آیا از شما درخواست رشوه شده؟ آیا شما به این درخواست رشوه پاسخ مثبت داده‌اید یا خیر؟ یگانه در ادامه نتایج این مطالعات و تحقیقات را در قالب پاور پوینت ارایه داد.

براساس گزارش پیمایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ایران در سال ۱۳۹۵ درخواست رشوه از سوی کارکنان دستگاه‌ها در زمان مراجعه در مراکز استان ارزیابی شده است.

براساس این مطالعه از میان جامعه نمونه از شهرداری ۶/۱۲ درصد، از دادسرا و دادگاه‌ها ۲/۷ درصد، از اداره دارایی و مالیات ۱/۷درصد، و از اداره ثبت ۶/۳درصد و از نیروی انتظامی درخواست ۵/۹ درصد رشوه شده که از این تعداد در شهرداری ۸/۶۳ درصد رشوه را پرداخت کرده‌اند و این رقم در دادسرا و دادگاه ۱/۶۶ درصد در اداره دارایی و مالیات ۹/۶۵ درصد در اداره ثبت ۵/۵۷ درصد و در نیروی انتظامی ۱/۶۴ درصد است.

رییس مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به نتایج این پیمایش در کلانشهرها افزود: براساس مطالعات ما در شهرداری‌ها ۱/۱۵ درصد؛ در دادسرا و دادگاه ۸ درصد؛ در اداره دارایی و مالیات ۳/۹ درصد؛ در اداره ثبت ۳/۵ درصد و در نیروی انتظامی ۹/۱۰ درصد از مراجعان با تجربه درخواست رشوه مواجه شدند که از این تعداد در شهرداری ۱/۶۸؛ دادسرا و دادگاه ۵۴ درصد؛ در اداره دارایی و مالیات ۳/۷۲ درصد؛ در اداره ثبت ۸/۶۰ درصد و در نیروی انتظامی ۴/۶۷درصد مراجعان در مواقعی رشوه پرداخت کردند.

جوادی‌یگانه به آمار این پیمایش در تهران اشاره کرده و با بیان اینکه ۲/۱۷ درصد مراجعان به شهرداری‌ها در تهران با تجربه درخواست رشوه مواجه شده‌اند، افزود: هجمه درخواست رشوه در شهرداری‌ها در تهران از بقیه اداره‌ها بیشتر است. دادسراها و دادگاه ۵ درصد؛ اداره دارایی و مالیات ۵/۱۱ درصد؛ اداره ثبت ۹/۵ درصد و نیروی انتظامی ۶/۳ درصد تجربه درخواست رشوه داشتند. از این تعداد ارقام و آماری که مراجعان به پرداخت رشوه اقدام کردند بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در تهران در شهرداری‌ها ۳/۸۳ درصد؛ در دادسرا و دادگاه ۴/۷۱ درصد؛ در اداره دارایی و مالیات ۹/۷۳ درصد؛ در اداره ثبت ۷۰ درصد و در نیروی انتظامی ۱۰۰ درصد در مقابل با درخواست رشوه از سوی نهادها به پرداخت آن اقدام کرده‌اند.

رییس مرکز مطالعات شهرداری تهران با بیان اینکه در تمام موارد شهرداری تهران نسبت به کل کشور وضعیت بدتری دارد با مقایسه آمار تهران و کل کشور تصریح کرد: در شهرداری تهران ۲/۱۷ درصد و در شهرداری کل کشور ۳/۱۱ درصد؛ در دادسرا و دادگاه کشور ۹/۸ درصد و در تهران ۵ درصد تجربه درخواست رشوه از سوی کارکنان این دستگاه به مردم گزارش شده است.