«استفان دی‌میستورا» نماینده سازمان ملل در امور سوریه امروز چهارشنبه طی نشستی در سازمان ملل تشدید تنش و درگیری در جنوب سوریه موجب بی ثباتی و ناامنی در منطقه خواهد شد.

او تصریح کرد: از بازیگران عرصه تحولات سوریه می‌خواهم که از کانال‌های ارتباطی خود برای توقف جنگ و درگیری‌ و جلوگیری از کشتار استفاده کنند.

به گزارش الیوم السابع، دی میستورا همچنین مدعی شد: نباید اجازه داد که جنوب سوریه به غوطه شرقی دیگری تبدیل شود.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره تاثیرگذاری تشدید حملات نظامی روی فرآیند حل سیاسی بحران ابراز نگرانی کرد و گفت: در خصوص فرآیند سیاسی و کمیته قانون اساسی، پیشروی داشته‌ایم.

استفان دی میستورا گفت: دولت سوریه اسامی نمایندگان خود در کمیته قانون اساسی را معرفی کرده است و روسیه و ایران نیز در این زمینه همکاری دارند.»