رویترز گزارش داد، اعضای سازمان منع تسلیحات شیمیایی امروز-چهارشنبه- طرح پیشنهادی بریتانیا برای اهدای «حق تعیین مقصر» به این سازمان را تایید کردند.

پیش از این سازمان منع تسلیحلات شیمیایی تنها می‌توانست اعلام کند در محلی حمله شیمیایی انجام شده یا خیر، اما با اهدای این حق، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌تواند تعیین کند چه شخص، گروه یا دولتی این حمله را اجرا کرده است.

اعضای سازمان منع تسلیحات شیمیایی در جلسه فوق‌العاده امروز، با ۸۲ رای موافق به ۲۴ رای مخالف، پیشنهاد بریتانیا را تایید کردند.