علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تکذیب خبر صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی در کاشمر، اظهار کرد: طی سال جاری هیچ پروانه شکاری توسط صندوق ملی محیط زیست برای شکارچیان داخلی و خارجی در شهرستان کاشمر صادر نشده است.

تیموری در خصوص مکاتبه دادستان کاشمر با اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی و درخواست عدم صدور پروانه شکار برای اتباع آمریکایی، خاطرنشان کرد: تا کنون هیچ مجوز شکاری برای اتباع آمریکایی در کاشمر صادر نشده است و سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی ندارد.