بعد از تمدید قرارداد بازیکنان سپیدرود با این باشگاه مالک جدید در اولین اقدام بازیکنان این تیم را شارژ مالی کرد.

قرار است بازیکنان سپیدرود چک های دریافتی از باشگاه را طی روزهای آتی به بانک برده و به ترتیب اولین پیش پرداخت را از باشگاه دریافت کنند.