سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه سخنرانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش؛ سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان ساعت ۵:۳۰ عصر به وقت بیروت خواهد بود.

محورهای سخنرانی وی نیز اوضاع سیاسی لبنان و منطقه است.