فومیو ایوای، سفیر ژاپن در بغداد با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد.

در این دیدار حکیم به مناسبت پایان دوره فعالیت ایوای به عنوان سفیر ژاپن در عراق از نقش وی در تحکیم روابط میان دو کشور قدردانی کرد.

وی با تأکید بر گسترش روابط میان بغداد و توکیو در تمام زمینه‌هایی که ژاپن در آن دارای توانمندی و تجربه است، حمایت ژاپن از تلاش‌های دولت عراق در راستای بازسازی، پیشرفت اقتصادی و ارائه خدمات را خواستار شد.

همچنین دو طرف با بررسی تحولات سیاسی عراق، تأکید کردند: گفت‌وگوهای سیاسی باید منجر به تشکیل دولتی شود که قادر است به خواسته‌ها و آرمان‌های ملت عراق جامه عمل بپوشاند.