یک مقام مسئول در وزارت نیرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره قطعی برق برخی مناطق تهران گفت: به علت بد مصرفی مردم بخشی از مدیریت مصرف از طریق شبکه سراسری انجام می‌شود. 

وی افزود: هیچ گونه مشکل فنی وجود ندارد و شبکه برق پایدار است. فقط به لحاظ کنترل مدیریت بار از طریق دیسپاچینگ برق برخی مناطق را به نوبت قطع می‌کنند.