پیام رسان تلگرام قطع شده است و اختلال سراسری و مربوط به خود تلگرام است.

به نظر می رسد که پیام رسان تلگرام قطع شده است و این مشکل مربوط به خود تلگرام است. تلگرام اکنون حتی با فیلترشکن ها نیز کار نمی کند.

این مشکل مربوط به خود سرورهای تلگرام است و ناشی از مسدود شدن وی پی ان ها نیست.

این قطعی هم اکنون رفع شده است.