وزارت دفاع سوریه تاکید کرد که داعش از صحرای دیرالزور کاملاً بیرون رانده شده و مساحت ۵۸۰۰ کیلومتر مربع پاکسازی شده است.