مهدی قائدی که فصل گذشته از ایرانجوان بوشهر به استقلال پیوست، قراردادش را با این تیم تا پنج سال دیگر تمدید کرد. قائدی در حالی قراردادش را تمدید کرد که سال گذشته به دلیل اینکه سنش زیر 18 سال بود، قرارداد سه ساله امضا کرده بود.

43 43