از ساعاتی پیش فعالیت پیام رسان تلگرام  مختل (قطع) شده است و هنوز مشخص نیست که این اختلال همچون موارد گذشته مربوط به سرورهای این شبکه پیام رسان در خارج از ایران است یا اینکه عاملی دیگر باعث این اختلال است.

با وجود فیلترینگ تلگرام در ایران، اما بر اساس اعلام مقامات وزارت ارتباطات این پیام رسان همچنان پرکاربردترین پیام رسان در داخل ایران محسوب می شود.