"وی فنگ هه" وزیر دفاع چین امروز چهارشنبه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد: تنها با احترام متقابل و جلوگیری از تقابل و رویارویی می توان روابط بین آمریکا و چین را توسعه داد، ولی چین قاطعانه از تمامیت و حاکمیت ارضی و امنیت خود دفاع خواهد کرد.

وزیر دفاع آمریکا در شرایطی از چین دیدن می کند که پیش از این انتقادات شدیدی را علیه سیاست های پکن در دریای جنوبی چین مطرح کرده است. ارتش آمریکا همچنین از ارتش چین برای شرکت در بزرگترین مانور دریایی اقیانوس آرام دعوت به عمل نیاورده است که این مساله موجب خشم و ناراحتی چین شده است.

سفر ماتیس به چین در شرایطی است که روابط تجاری دو کشور نیز به شدت تیره و تار شده است. دولت ترامپ قصد دارد از اوایل جولای تعرفه های جدید تجاری را علیه واردات کالا و خدمات از چین اعمال کند و پکن نیز تهدید کرده است که تدابیر تلافی جویانه ای را اتخاذ خواهد کرد.

وزیر دفاع چین خطاب به ماتیس گفت: ارتش چین از تمامیت و حاکمیت ارضی و امنیت کشور دفاع خواهد کرد. آمریکا و چین تنها در صورتی می توانند با یکدیگر توسعه یابند که به دنبال تقابل و رویارویی نباشند و احترام متقابل و همکاری برد برد را حفظ کنند.

وی در ادامه افزود: ارتش های دو کشور باید توافقات صورت گرفته بین رهبران آمریکا و چین را اجرا کنند و به دنبال افزایش اعتماد متقابل ، تقویت همکاری و مدیریت خطرات باشند تا روابط بین ارتش های دو کشور به عاملی برای برقراری ثبات در روابط دوجانبه تبدیل شود.

ماتیس نخستین وزیر دفاع آمریکا است که از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون به چین سفر کرده است.

ماتیس نیز در سخنانی تاکید کرد که مذاکراتش در پکن کاملا صادقانه بوده است. وی گفت: من به این دلیل اینجا هستم که ارتش آمریکا اهمیت زیادی برای روابط با ارتش آزادی بخش چین قائل است. روابط ارتش های دو کشور اهمیت زیادی برای روابط گسترده تر آمریکا و چین دارد.

وزیر دفاع چین نیز در ادامه افزود: دیدار شما از چین در این شرایط یک عامل مثبت برای روابط ارتش ها و دولت های دو کشور است.