روحانی در این سفر به برن سوئیس و وین اتریش خواهد رفت تا با مقامات این دو کشور درباره همکاری های دوجانبه و منطقه ای و بین المللی به خصوص برجام رایزنی کند.

همکاری های اقتصادی و بانکی از محورهای اصلی سفر روحانی به سوئیس و اتریش خواهد بود.