در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس، لباس ةای جدید بازیکنان و مربیان تیم فوتبال پرسپولیس به آنها تحویل داده شد.

قرار است سرخ‌پوشان در تمرینات روزهای بعدی خود از این لباس‌ها استفاده کنند.