میشل عون رئیس جمهور لبنان در جریان دیدار هیئت سازمان "امیرکن تاسک فور لیبنن" در کاخ بعبدا در شهر بیروت گفت: مذاکرات بین لبنان و اسرائیل از طریق سازمان ملل برای ترسیم مرزهای آبی جنوب و اصلاح نقاط مورد اختلاف خط آبی (خط ترسیم شده سازمان ملل بین لبنان و فلسطین اشغالی) همچنان ادامه دارد.

رئیس جمهور لبنان همچنین تاکید کرد: اوضاع امنیتی باثبات است و ارتش و سایر نیروهای امنیتی وظایف و نقش خود را در سراسر خاک لبنان با توجه به نیاز شهروندان انجام می دهد.

وی تصریج کرد: کشور لبنان از طریق نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت خود را بر سراسر خاک خود به استثنای بخشی که در اشغال اسرائیل است، انجام می دهد.

عون گفت: لبنان توانست خاک خود را از عناصر مسلح تروریست آزاد کند و به پیگرد هسته های تروریستی پنهان از طریق زیر نظر گرفتن همواره آنها ادامه می دهد که این امر تاکنون به شناسایی شمار زیادی از این هسته ها و بازداشت اعضای آن منتهی شده است.

رئیس جمهور لبنان درباره پرونده آوارگان سوری در لبنان بار دیگر از آمریکا خواست تا در امر تامین بازگشت تدریجی آوارگان به مناطق امن کشور خود کمک کند.

وی افزود: در زمینه بازگشت آوارگان سوری به مناطق امن کشورشان، نباید منتظر راه حل سیاسی برای بحران سوریه که ممکن است طول بکشد، ماند.

عون خاطرنشان کرد: لبنان به خاطر بحران آوارگان سوری متحمل مشکلات زیادی شده و به اقتصاد لبنان و اوضاع مالی این کشور به خاطر سرازیر شدن خیل آوارگان سوری آسیب وارد شده است.