یک هواپیمای آموزشی متعلق به دانشگاه غازی عنتپ سقوط کرد و خلبان آن جان خود را از دست داد.

هنوز علت سقوط این هواپیما مشخص نیست.

پس از سقوط هواپیما نیروهای امنیتی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.