محمد جواد ظریف گفته است اروپایی یک هفته بیشتر وقت ندارند. در روزهای اخیر، اظهارات مقامات ایرانی را در مورد این موضوع داشته ایم. به نظر می رسد همه این اظهار نظرها یک هدف را دنبال می کند و آن نهیب به اروپاست. اینکه وقت تنگ است و هر تصمیمی برای برجام گرفته شده است باید به زودی عملی شود.

در این باره از روزهای خروج امریکا از برجام و مذاکرات ظریف با همتایان اروپایی خود، گفته می شد که اروپایی ها بسته ای برای ایران ارائه خواهند کرد تا آنرا تشویق به ماندن در برجام کند. در سخنرانی رئیس جمهور روحانی بلافاصله پس از سخنرانی ترامپ برای خروج از برجام نیز به وزارت خارجه ماموریت داده شد در عرض چند هفته این مسئله را پیگیری کند که آیا بعد از خروج امریکا، چهار بعلاوه یک، علاقه مند به ماندن در برجام هستند. این علاقه مندی را اروپایی ها مخصوصا باید با ارائه تضمین هایی به ایران نشان دهند. ایران تضمینهایی را در مورد فروش نفت، برگشت پول نفت و بیمه کشتی ها نیاز دارد. 

در هفته های اخیر، اروپایی ها از برجام منهای امریکا حمایت کرده اند و مواضع مختلفی در مورد روشهای انسداد تحریمهای امریکا و تشویق شرکتهای اروپایی برای ماندن در ایران داشته اند. اما حالا وقت آن است که آنها به شکل مشخص و شفاف، پیشنهاد خود را ارائه دهند.

خبرهای غیرتایید شده ای از این بسته به گوش می رسد. قرار است آنها تضمین کنند میزان مشخصی از نفت ایران را خرید کنند و همچنین برگشت پول آن نیز با مشکلی مواجه نباشد. همچنین آنها تضمین کرده اند مبلغ خاصی را در ایران سرمایه گذاری کنند و در حد امکان از خروج شرکتهای اروپایی از ایران جلوگیری کنند.

باید منتظر ارائه شفاف این بسته باشیم. اما گفته می شود در جهت حفظ و ادامه برجام، این بسته مورد پذیرش ایران هم قرار بگیرد. هنوز  در مورد روشهای اجرا و جزئیات این بسته خبری درز نکرده است. اما به نظر می رسد تفاهم در این باره سخت نباشد و مبنایی برای ادامه برجام باشد.

این وضعیت می تواند خبری امیدوار کننده به اقتصاد ایران و خبری ناامید کننده به طرفداران جنگ در منطقه باشد.