محمدعلی افشانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای ۳۰ واگن جدید مناقصه برگذار شد، برنده که طرف چینی است انتخاب شد. به محظ امضای قرارداد، ساخت واگن ها آغاز می شود.

وی درباره فعالیت اتباع خارجی غیرمجاز در شهرداری در ادامه گفت: اگر کسی از اتباع بیگانه غیر قانونی در شهرداری استفاده کرده من در جریان نیستم. شهرداری مطابق قانون عمل می کند و به هیچ کسی که غیر قانونی در کشور زندگی می کند کار نمی دهد.

 

افشانی افزود: کسانی که از اتباع بیگانه در شهرداری فعالیت می کنند هم مجوز اقامت و هم مجوز کار را دارند.

شهردار تهران همچنین از طرح «زندگی شبانه در تهران» ابراز بی اطلاعی کرد.