مناقشات بر سر مسئله پناهندگان بین احزاب متحد مسیحی شدیدا به اعتبار ائتلاف حاکم در بین شهروندان آسیب رسانده است.

 

بر اساس جدیدترین نظرسنجی موسسه سیوی، برای اولین بار از زمان شکست ائتلاف موسوم به جامائیکا در آلمان (ائتلاف احزاب متحد مسیحی ولیبرال دموکرات) در پاییز سال ۲۰۱۷ احزاب متحد مسیحی در بین شهروندان آلمانی رای زیر ۳۰ درصد را به دست آورده‌اند.

 

بر این اساس احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی تنها ۲۹.۸ درصد آراء شهروندان آلمانی را به دست آورده اند. حزب سوسیال دموکرات هم ۱۷.۷ درصد آراء  و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم ۱۶.۱ درصد آراء شهروندان را کسب کرد.

 

در این نظرسنجی حزب سبز آلمان ۱۲.۷ درصد آراء شهروندان، بعد از آن چپ ها ۱۰.۱ درصد آراء و حزب لیبرال دموکرات هم ۸.۷ درصد آراء شهروندان آلمانی را به دست آورد.

 

صدر اعظم آلمان در کشور خود تحت فشار شدیدی قرار دارد. حزب سوسیال مسیحی آلمان خواستار بازگرداندن پناهندگان در مرزهای آلمان است، اما مرکل با این مسئله مخالف بوده و نمی خواهد بدون هماهنگی با دیگر شرکای اروپایی خود کاری را انجام دهد. مقامات حزب سوسیال مسیحی تا نشست اتحادیه اروپا در اواخر ماه ژوئن به مرکل مهلت داده‌اند تا یک راهکار اروپایی که مورد قبول این حزب است را بیابد و در غیر این صورت تهدید کرده اند که خود به صورت مستقل وارد عمل می شوند.

 

اختلافات بین مرکل و زیهوفر، وزیر کشور آلمان بر سر این مسئله نه‌‌تنها ائتلاف بزرگ بلکه فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی را هم در معرض خطر فروپاشی قرار داده است.

 

صدر اعظم آلمان در حال حاضر تلاش می کند تا در سطح اروپایی راه حلی را برای مناقشات بین احزاب مسیحی درباره مسئله پناهندگان بیابد که البته تا به حال تلاش هایش نتیجه‌ای نداشته است. در روز پنج شنبه، نشست اروپایی دیگری با محوریت این موضوع در بروکسل آغاز می شود.

 

نظرسنجی موسسه سیوی در فاصله زمانی ۱۹ تا ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۸ از بین ۱۱۹۰۰ شهروند واجد شرایط آلمانی انجام شده است.