محسن پورسید آقایی ظهر امروز در حاشیه مراسم کلنگ زنی شروع عملیات ساخت ۴۸ جایگاه سوخت کوچک مقیاس در شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران در مورد سرانجام انتشار طرح ترافیک خبرنگاران، گفت: لیست افرادی که طرح ترافیک خبرنگاری دریافت کردند امروز منتشر می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۲۴۰ نفر در قالب خبرنگاری طرح ترافیک دریافت کرده‌اند، گفت: اسامی آنها بر روی سامانه شفافیت و سایت معاونت حمل و نقل و ترافیک منتشر می‌شود.

وی افزود: امروز اطلاعیه این مهم صادر می‌شود.