رأی الیوم گزارش داد، ناصر الزفزافی، رهبر جنبش الریف مراکش و سه تن از رهبران آن به اتهام مشارکت در اخلال در امنیت کشور  به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

همچنین ۴۹ متهم دیگر به دو تا ۱۵ سال حبس و یک تن به پرداخت غرامت مالی محکوم شدند.

دادگاه استیناف در دار البیضاء آخرین جلسه خود را در خصوص پرونده "جنبش الریف" برگزار کرد این در حالی است که متهمان و وکلایشان براساس تصمیم قبلی سکوت اختیار کردند.

اعتراضات معروف به "جنبش الریف" در شهر الحسیمه و اطراف آن در طول چندین ماه بین پاییز ۲۰۱۶ تا تابستان ۲۰۱۷ در اعتراض به کشته شدن یک ماهیگیر رخ داد.

الزفزافی از مه ۲۰۱۷ بازداشت شده است. تعداد بازداشت شدگان در جریان جنبش الریف به ۴۵۰ تن می‌رسد.