عباسعلی کدخدایی در کانال سروش خود نوشت: 

جلسه عمومی شورای نگهبان!

دستور جلسه :

مصوبات مجلس شورای اسلامی

۱_ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی

 

۲_ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،

 نامه‌های دیوان عدالت اداری.