رویترز گزارش داد، دولت واشنگتن اعلام کرده که زندانی شدن این دو فرد در کوبا بیانگر این است که چگونه دولت این کشور به ساکت کردن اپوزیسیون صلح‌جو ادامه می دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، ادواردو کاردت، فعال حقوق بشری به اتهام انتقاد از فیدل کاسترو، رهبر فقید کوبا به سه سال حبس محکوم شده و آریل روئیز اورکویلا، فعال محیط زیست نیز به اتهام عدم رعایت قوانین و مجوزهای دولتی یک سال حبس گرفته است.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: ما از دولت کوبا می‌خواهیم تا تمامی زندانیان سیاسی را فورا آزاد کند. گفته شده که اورکویلا در اعتصاب غذا به سر می برد و در شرایط بد جسمانی قرار دارد.

دولت هاوانا مکررا گفته که هیچ زندانی سیاسی ندارد و معدود منتقدان دولت را نیز "دست نشانده و مزدور آمریکا" می داند که "به دنبال بی ثبات کردن کشور هستند."

دولت آمریکا، سیستم تک حزبی کوبا را به باد انتقاد گرفته و گفته که این کشور تنها به دنبال سرکوب آزادی بیان و تجمعات است.