ولی ملکی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس به عنوان مخالف فوریت طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس گفت: ما اولویت‌های دیگری در این جامعه داریم طرح‌های فوریتی به معنای حل مشکلات حاد جامعه است انتظار این است که طرح‌هایی در مجلس ارائه شود تا بازار بهم ریخته خودرو را سامان دهد. بازار خودرو سرسام آور به هم ریخته به طوری که مردم وقتی وسیله نقلیه می خرند نمی دانند فردا چه می شود، خودرو وسیله نقلیه و نه سرمایه ای است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بازار سکه بهم ریخته است، گفت: این بهم ریختگی نظام اقتصادی خانواده‌ها را به هم ریخته و مشکلاتی در جامعه ایجاد کرده است. امروز مسئولان می گویند برای تخصیص ارز واحدها مشکل نداریم اما واقعیت غیر از این است، ما شاهد نابسامانی در بازار ارز و مسکن و سکه هستیم. ما خودمان می دانیم سوال‌ها و تفحص‌ها بی خاصیت است ولی امروز زمانی نیست که بخواهیم آنها را با خاصیت کنیم بلکه باید به مشکلات مردم رسیدگی کنیم. مجلس جلسه غیر علنی برای حل مشکلات می‌گذارد باید ببینیم که نتیجه آن جلسات چه شد. متاسفانه باید بپذیریم اراده جدی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.

 وی با بیان اینکه ارزش پول و دارایی مردم در عرض یک ماه ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده، گفت: با این وضعیت طبقات ضعیف جامعه ضعیف تر می شوند و آنهایی که می‌تواند با یک تلفن کارهایشان را انجام دهند درآمدهایشان چندین برابر می شود و صاحب پول‌های باد آورده می‌شوند.

ملکی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت:‌ گزارشی را کمیسیون ویژه و کمیسییون صنایع درباره بازار خودروی وارداتی تهیه کرده که نشان می دهد که امروز هر کسی ۱۰ یا ۵۰ میلیون تومان پول داشته باشد به راحتی می تواند با تغییراتی در عرض یک روز به سود ۱۰ تا ۲۰ درصدی برسد.