ولایتی رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای این دیدار با تشریح سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و به ویژه سوریه، یمن و عراق گفت: شرایط و موضوعات در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در حال حاضر بسیار پیچیده است و در طول هفت سال گذشته منطقه و به ویژه دولت و مردم سوریه با  جنگی ناخواسته، نیابتی و تحمیلی مواجه شده اند هر چند که با مقاومت و ایستادگی و همراهی و حمایت ایران، روسیه، حزب الله و جریان مقاومت توانسته اند در مقابل تروریست ها و حامیان منطقه ای و غربی آنان را که تضعیف کش.رهای اسلامی منطقه را دنبال می کنند شکست داده  و بر بخش عمده ای از سرزمین های اشغال شده خود مسلط گردند

ولایتی تصریح کرد: ما از ابتدای این جنگ تحمیل شده که آشوب و ناامنی در منطقه و جهان را دامن زده است به درخواست دولت سوریه برای مبارزه و مقابله با تروریست ها و اشغال گران در آن کشور حضور یافته ایم و به حمایت خود ادامه خواهیم داد و اگراین مقاومت و ایستادگی نبود باید در انتظار تسلط تروریست ها و جریانات افراطی و تکفیری که صلح و ثبات جهانی را به مخاطره می اندازند می بودیم و امیدواریم دولت و مردم سوریه هر چه زودتر دراین مبارزه و مقابله تاریخی و مهم غلبه نمایند.

وی در ادامه با اشاره به موضوعات مرتبط با برجام افزود: البته انتظار بیشتری از برخی دولت اروپایی از جمله فرانسه برای نقش آفرینی موثر در این زمینه وجود داشته است و امیدواریم با توجه به اقدامات غیر قانونی آمریکا در خروج از یک توافق بین المللی که خود یکی از امضاء کنندگان آن بوده است، طرف های غربی در کنار روسیه و چین برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی، تجاری ، سیاسی و ... با جمهوری اسلامی ایران که به آن متعهد بوده اند عمل نمایند.

در ادامه توماس گورمارت هم به تشریح سیاست های فرانسه در قبال بحران های منطقه و نیز توافق هسته ای پرداخت و گفت: فرانسه در عین حفظ سیاست مستقل بر چند جانبه گرایی تاکید دارد و در کنار دیگر کشورهای اروپایی در مورد حفظ برجام و حمایت و توسعه روابط اقتصادی میان اروپا و ایران تلاش می نماید.