رضا قوچان‌نژاد ستاره تیم‌ملی ایران در این بازی‌ها مجال بازی پیدا نکرد. او که می توانست در بزنگاه‌های حساس با چارچوب شناسی ذاتی خود بدرخشد، جایی در برنامه‌های سرمربی نداشت اما خیلی حرفه‌ای در تمام مدت تمرینات، تقابل با هواداران و روی نیمکت ، از دل و جان با تیم بود. اگرچه هر بازیکنی دوست دارد بازی کند و دور از ذهن نبود که برای نیمکت نشینی اخم هایش در هم گره خورده باشد و نخواهد چیزی بگوید. درست مثل اشکان دژاگه یا پژمان منتظری که هر سه از بزرگترهای تیم بودند.