محمد مهدی میرمهدی- رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران - در این باره گفت: برخی از کسبه در اعتراضات به فضای اقتصادی حاکم بر جامعه قصد تعطیلی واحدهای خود را داشتند که با مذاکرات صورت گرفته با اعضای هیات رئیسه این پاساژ از تعطیلی واحدهای صنفی جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی کسبه خیابان ایرانشهر که مرکز عرضه محصولات چاپ و محصولات مرتط با طراحی و چاپ است، دست به اعتراض زده اند.

او دلیل اعتراضات در خیابان ایرانشهر تهران را نوسانات اخیر ارز اعلام و تاکید کرد: آغاز این دست اعتراضات بدون سرمنشاء بیرونی نیست و نکته قابل توجه آن است که آغاز کنندگان اعتراضات فعلی با شروع تجمع کسبه از محل دور می شوند.

میرمهدی بیان کرد: برگزاری جلسات با کسبه معترض راه حل اساسی نیست و نیاز به آن است تا مسئولین و دولت در کنار فعالان اقتصادی به بازار ورود کنند تا اقتصاد از وضعیت فعلی خارج شود.

وی همراهی دولت را تنها اختصاص ارز دولتی به فعالان اقتصادی ندانست و گفت: برخی افراد ارز دولتی دریافت کرده و کالا به کشور وارد نکرده اند و عاملی شده تا انبار و بازار خالی از محصول باشد و این بزرگترین مشکل کسبه و بازار رایانه است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که اگر در چند وقت اخیر محصولات مرتبط با رایانه وارد شده چرا در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار نمی گیرد؟