تمرین تیم با گرم کردن بدن بازیکنان شروع شد و سپس کادر فنی کار با توپ، دریبل، سانتر و کارهای تکنیکی و تاکتیکی را با بازیکنان مرور می کردند. بازیکنانی که در ترکیب تیم ملی برابر اسپانیا حضور داشتند نیز در کنار زمین ادامه ریکاوری را در دستور کار قرار دادند. در این تمرین دوربین‌های تلویزیونی از پرتغال، بین اسپورت، بی بی سی، تلویزیون فیفا و ... حضور داشتند.