داون گزارش داد، «پرویز مشرف» رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان از ریاست حزب «آل پاکستان مسلم لیگ» استعفا داده و دبیرکل این حزب را به عنوان جانشین خود معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، مشرف استعفای رسمی خود از سمت ریاست این حزب را به کمیسیون انتخابات پاکستان ارسال کرده است.

استعفای مشرف با توجه به غیرقانونی بودن ریاست یک حزب سیاسی توسط افراد سلب صلاحیت شده صورت گرفته است.