اسپوتنیک گزارش داد، این گردهمایی در حمایت از ابی احمد، نخست‌وزیر ۴۱ ساله این اتیوپی که در ماه آوریل روی کارآمده، برگزار شده بود.

یکی از اعضای کمیته سازمان دهندگان این گردهمایی گفت: این انفجار با پرتاب یک نارنجک رخ داد و شخصی سعی داشت محل حضور نخست‌وزیر را هدف قرار دهد.

مشخص نشده که آیا این حمله تلفات جانی نیز داشته است یا نه.

نخست‌وزیر اتیوپی ساعاتی بعد از این حمله در سخنانی آن را "اقدامی شکست خورده" از سوی کسانی خواند که نمی‌خواهند اتیوپی متحد باشد.