گادوین منشا ستاره نیجریه‌ای پرسپولیس مهمان برنامه ۲۰۱۸ عادل فردوسی پور است. عادل در ابتدای صحبت با این بازیکن، از او درباره بازی روز گذشته آرژانتین سوال پرسید که منشا گفت: خیلی خوشحالم که آرژانتین باخت چون این موقعیت خوبی برای تیم ملی نیجریه که هم گروه آرژانتین است ایجاد کرد.