موتورسوارانی که در هندکلاه ایمنی بر سر نداشته باشند و بیشتر از یک نفر را بر ترک خود سوار کرده باشند توسط پلیس با شیوه‌ای خشن مجازات می‌شوند.