محمدرضا عارف یک روز بعد از انتخاب شدنش به ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پیامی از اعضای این کمیسیون تشکر کرد.

او درصفحه اینستاگرامش  نوشت: از حسن اعتماد همکاران عزیزم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سپردن مسئولیت این کمیسیون تشکر و قدردانی می کنم. امیدوارم بتوانم با همکاری همه اعضای محترم کمیسیون و تعامل با نهادهای مربوطه در پاسخ به مطالبات به حق دانشجویان ،اساتید دانشگاه،معلمان و دانش آموزان عزیز اقدامات شایسته و بایسته را انجام دهم.معتقدم در مقطع فعلی دانشگاه در جایگاه اصلی خود قرار ندارد و هنوز با اعمال سلیقه برخی افراد که سنخیتی با دانشگاه ندارند،سعی در محدودسازی فضای دانشگاه را دارند که انتظار بود در دولت تدبیر و امید دیگر شاهد اینگونه اعمال سلیقه ها نباشیم. سعی خواهیم کرد با نظارت جدی بر عملکرد نهادهای متولی آموزش در کشور،در آینده شاهد تضییع حقوق فعالان دانشجویی،اساتید دانشگاه،معلمان زحمتکش و دانش آموزان عزیز نباشیم.