کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و نماینده ویژه جمهوری اسلامی که به رم سفر کرده است با «انتزو مواورو میلانزی»، وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

گسترش روابط دوجانبه و موضوع برجام از محورهای اصلی گفت‌وگوها در این دیدار بود.

 خرازی در این دیدار گفت: نکته مهم برجام است. البته ما می دانیم کشورهای اروپایی در حال تلاش برای حفظ برجام هستند.

وی افزود: ما برای حفظ برجام خواستار تضمین های محکم و عینی هستیم و گفته‌ایم که صرفا مواضع سیاسی کافی نیست.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر این که ایتالیا به عنوان شریک نخست تجاری ایران در جمع کشورهای اتحادیه اروپایی برای بقای برجام تلاش می کند، اظهار کرد: امیدواریم که تلاش های ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی سرانجام به مکانیزم های عینی قائل بیایند تا بتوانند بقای برجام را تضمین کنند چرا که در غیر این صورت دیگر دلیلی برای ماندن جمهوری اسلامی ایران نیست .

بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی همچنین بیان کرد: اروپاییها نیز درک می کنند که نه تنها منافع اقتصادی بلکه منافع امنیتی نیز در حفظ برجام است چرا که هرگونه فروپاشی برجام منجر به تحولات در منطقه می شود که اروپایی ها به عنوان همسایگان منطقه، متاثر خواهند شد

وی تاکید کرد: ایتالیا به عنوان همسایه خاورمیانه درک بهتری نسبت به مسئله خاورمیانه و نقش ایران در منطقه دارد؛ چرا که واقعیتی که امروز در منطقه حاکم است ، متفاوت با واقعیت گذشته است و هرگونه توسعه صلح و امنیت در منطقه بدون مشارکت و همکاری ایران امکان پذیر نیست و ایتالیا به خوبی بر آن آگاه است.

خرازی افزود: ما هم گفته ایم که آمادگی برای هرگونه تلاش برای توسعه صلح و امنیت در منطقه داریم مشروط به اینکه واقعیت در نظر گرفته شود و بازیکنان اصلی منطقه آمادگی برای آمدن پای میز مذاکره داشته باشند و با همکاری یکدیگر نسبت به تحولات منطقه مواضع درستی را اتخاذ کنند که منجر به گسترش صلح و امنیت شویم .