اسپوتنیک گزارش داد، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: این اقدام آمریکا نقش این کشور را به عنوان "مدافع حقوق بشر" تضعیف می‌کند.

وی در عین حال در تعهد اتحادیه اروپا به این شورا تاکید کرد.

موگرینی در بیانیه خود گفت: "آمریکا همواره سردمدار حمایت از حقوق بشر در جهان بوده و تصمیم امروزش برای خروج از شورای حقوق بشر خطر تضعیف نقش آمریکا به عنوان مدافع دموکراسی در صحنه‌ جهانی را دارد. اتحادیه اروپا به نوبه خود به شکلی پایدار و قابل اعتماد متعهد به شورای حقوق بشر سازمان ملل باقی می‌ماند."

زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز از این تصمیم آمریکا اظهار نارضایتی کرد و گفت: واشتنگتن باید با توجه به میزان نقض حقوق بشر در جهان تعاملاتش در این حوزه را افزایش دهد.

وی در اظهاراتش گفت: این تصمیم آمریکا اگرچه خبر واقعا شگفت آوری نیست اما ناامیدکننده است. با توجه به وضعیت حقوق بشر در جهان امروز آمریکا باید در این حوزه بیشتر قدم به جلو بگذارد نه اینکه به عقب قدم بردارد.

همچنین رعد الحسین از ترامپ خواست به سیاست «خلاف وجدان» در جدا کردن کودکان مهاجران غیرقانونی از والدین‌شان پایان دهد.

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس نیز در واکنش به این اتفاق گفت: تصمیم آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسف برانگیز است. ما هیچ وقت این حقیقت را پنهان نکردیم که انگلیس خواهان اصلاح شورای حقوق بشر سازمان ملل است اما ما متعهد به تلاش برای تقویت این شورا از داخل هستیم. حمایت انگلیس از شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنان پایدار باقی می‌ماند.