گالری‌ها و نگارخانه‌ها ازجمله مراکزی هستند که زیرمجموعه دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود. با این حال، عملکرد نظارتی و هدایتی این دفتر در زمینه فعالیت این مراکز، ضعیف است. به طوری که اغلب گالری‌ها در طول سال پذیرای آثاری دور از فرهنگ کشورمان و برآمده از نظریه‌ها و دیدگاه‌های بیگانه و وارداتی هستند و حتی برخی از این نمایشگاه‌ها، آثاری علیه ارزش‌های اخلاقی و دینی کشورمان را نمایش می‌دهند. به تعبیری می‌توان برخی از گالری‌ها را مستعمره فکری و فرهنگی غرب دانست.