شعبان غربا رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت : از ابتدای سال تا کنون با اجرای طرح امنیت اجتماعی بیش از ۸ تن مواد مخدر کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش کشف داشتیم .

غربا افزود : بیش از ۸۰ درصد مواد کشف شده ، تریاک بوده است .

وی ادامه داد : طرح های متعددی مانند طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید محورهای مواصلاتی هرساله و به صورت متوالی برای مقابله با مواد مخدر در استان اجرا می شود.

غربا افزود : تا کنون در اجرای این طرح ها نزدیک به ۱هزار نفر دستگیر شده اند.