موضوع این فیلم، آینده بالقوۀ کرۀ شمالی و جهان در صورت به توافق رسیدن پیونگ‌یانگ و واشنگتن است. دونالد پس از اینکه این فیلم برای خبرنگاران نیز به نمایش درآمد اعلام کرد: «فکر می‌کنم او این فیلم را دوست داشت.»

«نیویورک تایمز»، در واکنش به این اقدام ترامپ، ویدیوی دیگری ساخته و تصریح کرده است که فیلمی که آنها ساخته اند، بهتر و صادقانه تر است.

ویدیوی «نیویورک تایمز» را تماشا کنید: